Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kulturgeografi, ekonomisk geografi och humanekologi

Hur jordens mänskliga och materiella resurser utvecklas inom olika samhällen är kulturgeografins klassiska kärnfråga. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi specialiserar sig idag inom forskningsområdena Ekonomisk geografi, Humanekologi, Städer, miljö, landskap samt Utvecklingsgeografi.

Fältarbete i Afrika
Fältarbete i Afrika. FOTO: Agnes Andersson Djurfeldt

Ekonomisk geografi

Ekonomisk geografi är ett centralt forskningsområde vid institutionen. Optimal lokalisering av industri och tjänster har varit viktiga forskningsfrågor. I dag är forskningen inriktad mot innovation, konkurrenskraft och regional utveckling och ger viktiga bidrag till förståelsen av hur tillväxt och välfärd skapas. Ekonomisk geografi är en internationellt framgångsrik miljö som i samarbete med CIRCLE (Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy) bland annat forskar om teknologidrivna tillväxtförlopp och kriser. Andra inriktningar söker förklaringar på vad som får regio-ner att specialisera sig och hur så kallade kluster uppstår och faller. Forskningen får praktisk nytta genom analys av tillväxtpoliti-kens möjligheter och av hur individer förnyar branscher och regioner genom mobilitet på arbetsmarknaden.

Humanekologi

Studerar hur människors kulturella föreställningar om naturen påverkar och påverkas av deras samhälle och försörjningssätt. Det kräver ett integrerat synsätt som överskrider traditionella gränser mellan humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik. Den humanekologiska forskningen i Lund har två huvudinriktningar: globala perspektiv på hur miljöproblem och teknologisk utveckling är för-delade, och kulturanalytiska perspektiv på resursanvändning och försörjningssystem. Arbetet har en mycket stark internationell prägel och bedrivs i internationella forskningsprogram på flera kontinenter.

Städer, miljö, landskap

Städer, miljö, landskap är inriktad på forskning om sociala, politiska, kulturella och ekonomiska drivkrafter bakom urba-nisering, stadens rumsliga omvandling och kulturlandskapets förändring. Den intensiva urbaniseringen och en hårdnande kamp om rummet i och kring städer är ett självklart fokus för institutionens forskning och utbildning. Politisk ekologi och hållbarhetsfrågor utgör en integrerad del av forskningen, bl.a. i samarbete med LUCID (Centre for Integration of Social and Natural Dimensions of Sustainability). Forskningen om stads- och landsbygdsutveckling griper över skalnivåer från lokalt till globalt och bedrivs därför inom forskargrupper i Norden, i EU och runtom i världen, främst Asien och USA. 

Utvecklingsgeografi

Utvecklingsgeografi har i decennier varit en unik forskningsprofil för institutionen. I nära samarbete med sociologer, ekonomhistoriker, jordbruksekonomer och statistiker har jordbruks- och landsbygdsutveckling varit föremål för många studier och utvecklingsprojekt, främst i Afrika, men också i Asien och Latinamerika. De centrala frågorna handlar framförallt om småbrukares möjligheter att genom ökad pro-duktivitet och förbättrade marknadsvillkor öka sina inkomster och samtidigt sina länders livsmedelsförsörjning. I studier som inleddes 2001 följs regelbundet utvecklingen för 4000 jord-brukshushåll i nio afrikanska länder. Annan forskning inom profilen inriktar sig på livsmedelsförsörjning i afrikanska städer. Fördelningsfrågor och rumsliga perspektiv utgör centrala ramverk för den forskning som bedrivs.

 

Sidansvarig: