Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsområden

Bildkollage med foton från verksamheten.

Samhällvetenskaplig forskning

De flesta av vår tids utmaningar har skapats av människor och måste lösas genom samhälleliga processer. Naturvetenskapen ger viktiga bidrag till att identifiera och förklara miljöproblem. Teknik och medicin skapar lösningar för att avhjälpa dem. Men för att implementera lösningar och kunna hantera exempelvis miljöproblem, resursbrist, hälsa, våld eller samhällskonflikter krävs kunskap om mänskligt beteende, sociala och politiska institutioner och beslutsfattande.

Vår uppgift

Det är våra forskares uppgift att göra samhället begripligt och att skapa möjligt att förändra och i bästa fall förhindra uppkomsten av problem. Samhälls- och beteendevetenskaplig forskning genererar därmed sociala innovationer som bidrar till effektiv samhällsorganisering, ekonomisk konkurrenskraft och en socialt hållbar utveckling.

Forskningen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten är koncentrerad till våra tretton institutioner och centrumbildningar. 

Läs mer om fakulteten

Forskningsområden

Läs mer om forskningsområdet på respektive institutions webbplats.