Forskningsområden

Bildkollage med foton från verksamheten.

Samhällvetenskaplig forskning

De flesta av vår tids utmaningar har skapats av människor och måste lösas genom samhälleliga processer. Naturvetenskapen ger viktiga bidrag till att identifiera och förklara miljöproblem. Teknik och medicin skapar lösningar för att avhjälpa dem. Men för att implementera lösningar och kunna hantera exempelvis miljöproblem, resursbrist, hälsa, våld eller samhällskonflikter krävs kunskap om mänskligt beteende, sociala och politiska institutioner och beslutsfattande.

Vår uppgift

Det är våra forskares uppgift att göra samhället begripligt och att skapa möjligt att förändra och i bästa fall förhindra uppkomsten av problem. Samhälls- och beteendevetenskaplig forskning genererar därmed sociala innovationer som bidrar till effektiv samhällsorganisering, ekonomisk konkurrenskraft och en socialt hållbar utveckling.

Forskningen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten är koncentrerad till våra tretton institutioner och centrumbildningar. Här arbetar över 400 forskare, varav cirka 60 är professorer. Omkring 100 doktorander är också verksamma vid fakulteten, cirka 25 disputationer avläggs varje år.

Forskningsområden

Läs mer om forskningsområdet på respektive institutions webbplats.