Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning

Ett kontinuerligt kvalitetsarbete bedrivs både på fakultetsnivå och på institutionsnivå. Fakulteten arbetar för närvarande i projektform med att beskriva, tydliggöra, dokumentera och utveckla det kvalitetsarbete som bedrivs. I detta arbete ingår att ta fram metoder för utvärdering av alla utbildningar vid fakulteten.

Projektplan för kvalitetsarbetet vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (PDF 140 kB, nytt fönster)

Kvalitetsarbetet följs löpande upp i Utbildningsrådet och Forskarutbildningsrådet samt i arbetsgruppen EQ-S, vars uppdrag är att bevaka och sprida information om arbete med kvalitetsfrågor på bred front.

Arbetet med fakultetens kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling görs i nära samarbete med studentkåren och doktorandrådet. Studenterna och doktoranderna utgör en viktig resurs genom sitt engagemang i fakultetens nämnder och råd. Fakulteten arbetar systematiskt för studentinflytande genom att säkerställa studenternas och doktorandernas medverkan i utvärdering och utveckling av verksamheten.

Samhällsvetenskapliga fakultetens kvalitetsarbete för utbildning på alla nivåer (grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå), utgår från universitetets policy och föreskrifter för kvalitetssäkring och kvalitets­utveckling.

Se Lunds universitets sida om kvalitetsarbete på Medarbetarwebben

Utvärdering av utbildning

En del i fakultetens kvalitetssäkrings- och kvalitetsutvecklingsarbete består av utbildningsutvärderingar med externa sakkunniga. All examensgrundande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå ska utvärderas i en sexårscykel. Utbildningsutvärderingarna ska vara kvalitetsdrivande och syfta till fortsatt kvalitetsutveckling av utbildningarna.

Pilotutvärdering av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i statsvetenskap, samt forskarutbildning i socialt arbete, inleddes hösten 2018 och kommer att slutföras under våren 2019. Piloterna kommer att utvärderas och erfarenheterna ska bidra till att utveckla metod och processer.

 

Denna sida är under upparbetande och kommer kontinuerligt att uppdateras.

Sidansvarig:

Kontakt

Projektgrupp

Lena Örnberg
Projektledare
046-222 71 46
lena [dot] ornberg [at] stu [dot] lu [dot] se

Mårten Frostgård
046-222 83 18
marten [dot] frostgard [at] sam [dot] lu [dot] se

Malin Schatz
046-222 72 64
malin [dot] schatz [at] sam [dot] lu [dot] se

Helen Wiman
046-222 48 35
helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se