Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Workshop: Etik och styrning av den högre utbildningen och forskningen i Sverige

Närbild, dörr, Universitetshuset
Övrigt
Den 22 och 23 maj kl. 13.00–16.00 hålls en workshop om hur den högre utbildningen och forskningen styrs i Sverige. Den 22 maj ges workshopen på svenska och den 23 maj på engelska. Workshopen är ett samarrangemang mellan Saco-S Lund och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Anneli Carlsson från Handelsrätt vid Lunds universitet står för innehållet i programmet som både består av föredrag och diskussioner i mindre grupper.

Workshopen presenterar och diskuterar den grund som högskolelag, högskoleförordning och förvaltningsrätten lägger för högre utbildning och forskning. Tillsammans med bland annat Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och den värdegrund som delas av de flesta som verkar vid svenska lärosäten så finns det ett tydligt fundament för Lunds universitets verksamhet. Trots detta uppfattas det ibland som att våra viktigaste uppgifter, undervisning och forskning, styrs och kontrolleras på ett förhandlingsbart, eller till och med godtyckligt sätt. Workshopen kommer att lyfta fram de lagar och regler som gäller för oss med statlig anställning och som ibland ägnar oss åt myndighetsutövning. Vi kommer att diskutera hur dessa förhåller sig till den akademiska friheten men också våra skyldigheter som anställda vid Lunds universitet. Som anställda vid myndigheten är vi bundna att följa de beslut som fattas av rektor eller den som det delegerats till att besluta. Det kan handla om fördelning av resurser eller ansvar men det gäller också arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbete. Alla anställda omfattas även av de kollektivavtal som arbetstagarorganisationerna förhandlat fram. Forskare kan dessutom ha en avtalsrelation med flera anslagsgivare vars uppgift är att finansiera viss forskning men som i mötet med det breda universitet även får finansiera vidare verksamhet genom OH. Att verka vid Lunds universitet innebär att man omfattas av överlappande friheter, ansvarsområden och skyldigheter. Detta kan framstå som motsägelsefullt när det oftast, men inte alltid, finns en balans mellan olika legitima intressen.

Öppet för alla intresserade!

Tid: 
2018-05-22 13:00 till 16:00
Plats: 
Ed:236, Paradisgatan 5 H, Lund
Kontakt: 
adam.brenthel [at] saco-s.lu.se

Om händelsen

Tid: 
2018-05-22 13:00 till 16:00
Plats: 
Ed:236, Paradisgatan 5 H, Lund
Kontakt: 
adam.brenthel [at] saco-s.lu.se