Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ett nytt Campus Paradis

Lokalprojekt vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhet i Lund är till stor del samlad i kvarteret Paradis, som utgör den södra delen av det så kallade Kunskapsstråket. Sedan 2012 pågår ett lokalprojekt som handlar om att tillgodose fakultetens lokalbehov genom flertalet renoveringar och nybyggnationer i kvarteret.

På denna sida hittar du övergripande information om projektet och aktuell information om var i processen projektet befinner sig.

Interiör Socialhögskolan. Foto.
Interiör från Socialhögskolan, vars nya lokaler färdigställdes under lokalprojektets etapp två.

Kort om projektet

Genom lokalprojektet Campus Paradis vill Samhällsvetenskapliga fakulteten skapa ändamålsenliga lokaler för institutionerna i Lund, bygga ett samhällsvetenskapligt centrum i kvarteret och synliggöra fakulteten i Lunds stadsmiljö. I förlängningen handlar det om att stärka både det egna kvarteret och Kunskapsstråket i Lund. 

Lokalprojektet utgörs av tre etapper, vara två redan är avklarade. Den återstående tredje etappen består av att:

 • renovera Sociologen (hus G)
 • uppföra ett samhällsvetenskapligt centrum med bland annat bibliotek
 • renovera Gamla Polikliniken (hus M) och Gamla Barnbördshuset (hus O)
 • renovera Gamla Kirurgen (hus R), Psykologen (hus P) och Gamla Barnsjukhuset (hus J)
 • utveckla parkmiljön inom kvarteret Paradis.

Inför etapp tre har fakultetens behov av framtida lokaler kartlagts och åsikter från fakultetens anställda och studenter har inhämtats på olika sätt, exempelvis genom olika workshops.

Under 2020 remitterades förstudieskisser i två omgångar och i november beslutade fakultetsstyrelsen att gå vidare med förslaget. 

Under 2021 genomför projektgruppen en dialogrunda med fakultetens nämnder och råd, med berörda institutioner samt med särskilt viktiga remissinstanser. 

Nästa steg - ett nytt samhällsvetenskapligt centrum

Det kommande samhällsvetenskapliga centrumet är tänkt att fungera som en arena och mötesplats för anställda, studenter och lärare. Målet är att skapa ett studiecentrum för hela fakulteten med bibliotek, café, lärosalar och studieplatser. Det ska också rymma ett åhörarutrymme för samhällsvetenskapliga debatter och presentationer samt ytor för utställningar. 

Planen är att den nya byggnaden ska byggas samman med de befintliga husen M och O.

 

Flygfoto över byggnaderna i kvarteret Paradis.

 

Kontakt

Robert Holmberg
Projektledare

Jenny Egidius
Projektkoordinator 

E-post: 
projekt_campus_paradis [at] sam [dot] lu [dot] se

Fakta om projektet

Utredningen består av tre etapper:

 1. Renovering och tillbyggnad av Eden, inklusive flytt av Statsvetenskapliga institutionens bibliotek till Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek (klart årsskiftet 2013/14)
   
 2. Renovering och tillbyggnad av Gamla Köket (hus I), vilket medför att Socialhögskolan kan samlas i en byggnad. (klart 2019)
   
 3. Uppförandet av ett Samhällsvetenskapligt centrum, som omfattar hus M, hus O och en nybyggnadsdel. Hus G, P, R och J kommer renoveras.

Lokalprojektet kvarter Paradis genomförs på uppdrag av Akademiska hus i samarbete med LU Byggnad och Samhällsvetenskapliga fakulteten.