Ett nytt Campus Paradis

Lokalprojekt vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhet i Lund är till stor del samlad i kvarteret Paradis, som utgör den södra delen av det så kallade Kunskapsstråket. Sedan 2012 pågår ett lokalprojekt som handlar om att tillgodose fakultetens lokalbehov genom flertalet renoveringar och nybyggnationer i kvarteret.

På denna sida hittar du övergripande information om projektet och aktuell information om var i processen projektet befinner sig.

Interiör Socialhögskolan. Foto.
Interiör från Socialhögskolan, vars nya lokaler färdigställdes under lokalprojektets etapp två.

Kort om projektet

Genom lokalprojektet Campus Paradis vill Samhällsvetenskapliga fakulteten skapa ändamålsenliga lokaler för institutionerna i Lund, bygga ett samhällsvetenskapligt centrum i kvarteret och synliggöra fakulteten i Lunds stadsmiljö. I förlängningen handlar det om att stärka både det egna kvarteret och Kunskapsstråket i Lund. 

Lokalprojektet utgörs av tre etapper, vara två redan är avklarade. Den återstående tredje etappen består av att:

  • uppföra ett samhällsvetenskapligt centrum med bland annat bibliotek
  • renovera Gamla Polikliniken (hus M) och Gamla Barnbördshuset (hus O)
  • vid behov renovera Gamla Kirurgen (hus R) och Gamla Barnsjukhuset (hus J)

Inför etapp tre har fakultetens behov av framtida lokaler kartlagts och åsikter från fakultetens anställda och studenter har inhämtats på olika sätt, exempelvis genom olika workshops.

I början av 2020 tog arkitekten fram skisser för etapp tre i samråd med fakulteten, Akademiska Hus och LU Byggnad. Förslaget var ute på remiss på fakulteten i februari.

Nästa steg - ett nytt samhällsvetenskapligt centrum

Det kommande samhällsvetenskapliga centrumet är tänkt att fungera som en arena och mötesplats för anställda, studenter och lärare. Målet är att skapa ett studiecentrum för hela fakulteten med bibliotek, café, lärosalar och studieplatser. Det ska också rymma ett åhörarutrymme för samhällsvetenskapliga debatter och presentationer samt ytor för utställningar. 

Planen är att den nya byggnaden ska byggas samman med de befintliga husen M och O.

 

Flygfoto över byggnaderna i kvarteret Paradis.

 

Kontakt

Robert Holmberg
Projektledare
+46 46 222 87 68
robert [dot] holmberg [at] psy [dot] lu [dot] se

Jenny Egidius
Projektkoordinator 
+46 46 222 49 88
jenny [dot] egidius [at] sam [dot] lu [dot] se

Fakta om projektet

Utredningen består av tre etapper:

  1. Renovering och tillbyggnad av Eden, inklusive flytt av Statsvetenskapliga institutionens bibliotek till Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek (klart årsskiftet 2013/14)
     
  2. Renovering och tillbyggnad av Gamla Köket (hus I), vilket medför att Socialhögskolan kan samlas i en byggnad. (klart 2019)
     
  3. Uppförandet av ett Samhällsvetenskapligt centrum och renovering av hus M, hus O samt vid behov hus R och hus J.

Lokalprojektet kvarter Paradis genomförs på uppdrag av Akademiska hus i samarbete med LU Byggnad och Samhällsvetenskapliga fakulteten.