Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Information inför eventuell effektbrist

I vinter finns det en förhöjd risk för att det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige - så kallad effektbrist. Svenska kraftnät kan vid behov gå ut med en allmän varning om effektbrist till allmänheten. Om du nås av en sådan varning, ska du utgå ifrån att ett strömavbrott kan inträffa när som helst.

Vid en eventuell varning för effektbrist kommer du att få information från universitetet.  

Att tänka på inför ett eventuellt strömavbrott 

  • Vid strömavbrott ska alla studenter och all personal lämna fakultetens lokaler. Undantaget är enskilda personer med särskilda arbetsuppgifter.  
  • Tänk på att hissar slutar fungera vid strömavbrott.  
  • Om strömavbrottet inträffar under salstentamen ska nytt tentamenstillfälle erbjudas inom tre veckor. 
  • En manuell frånkoppling beräknas leda till strömavbrott i 2-4 timmar med en efterföljande period av påkoppling. Då påkopplingsperioden är okänd räknar vi med att strömavbrottet kan vara 6-12 timmar.  
  • Vissa dörrar har batteridrivna lås, andra kommer att sluta fungera vid strömavbrott. Du kommer alltid att kunna ta dig ut ur rum och hus, men inte in, i händelse av strömavbrott.  
  • Vid behov hittar du nödnummer på baksidan av ditt LU-kort. 

Återgång till campus 

Om inget annat meddelas utgår vi ifrån att verksamheten kan återupptas nästföljande vardag.