Covid-19 och läsåret 2020/21

Information till dig som studerar vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset/covid-19. På denna sida hittar du detaljerad information om vad som gäller undervisningen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Tjej sitter vid ett bord och pluggar. Avståndsmarkeringar runt bordet. Foto.

Undervisning både digitalt och på campus

Samhällsvetenskapliga fakultetens campus i Lund och Helsingborg är öppna, men på grund av den ökade smittspridningen genomförs undervisningen just nu mestadels med hjälp av digitala verktyg (online). I de fall det är nödvändigt med undervisning i våra lokaler bedrivs den under anpassade former för att följa rådande rekommendationer för minskad smittspridning.

Vi strävar efter att alla kurser så snart som möjligt ska ha något campusbaserat moment igen, men räkna med att vårterminen 2021 inledningsvis kommer att bedrivas med hjälp av digitala verktyg (online).

Vi gör vårt bästa för att se till att du får undervisning av högsta möjliga kvalitet, samtidigt som vi anpassar undervisning och lokaler för att begränsa risk för smittspridning.

Program- och kursspecifik information

Du som är student kommer inför terminsstarten att få program-/kursspecifik information från din utbildning. Under terminen hittar du information om vad som gäller för just din utbildning via din institutions hemsida eller lärplattform. 

Institutioner och enheter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Åtgärder för en säker studiemiljö

Att studera hos oss ska kännas tryggt. Samhällsvetenskapliga fakulteten har därför beslutat om en rad åtgärder för att campusundervisningen ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • Vi har anpassat möbleringen i våra lokaler så att avstånd ska kunna hållas.
 • Undervisningssalar kommer att utnyttjas under en större del av dagen (8-18) för att sprida ut undervisningen.
 • Handsprit kommer att finnas tillgängligt i anslutning till lärosalar.
 • Desinfektionsservetter finns tillgängliga i klassrum/datorsalar/vid datorplatser så att man kan torka av bord, tangentbord och datormus innan/efter användning.
 • Mikrovågsugnar där man som student kan värma sin lunchlåda är tillfälligt avstängda, eftersom det är svårt att upprätthålla fysisk distans på dessa platser. Vi rekommenderar i stället att ta med kall lunchlåda.

En säker studiemiljö - allas ansvar

Vi måste alla ta ett gemensamt ansvar för att upprätthålla en säker studiemiljö. Det är därför mycket viktigt att du som studerar hos oss:

 • Håller avstånd! (1,5 m)
 • Stannar hemma vid tecken på förkylning och sjukdom
 • Tvättar händerna ofta och noga eller använder handsprit
 • Lämnar undervisningssalen och korridoren efter avslutad lektion
 • Respekterar avgränsningar i lokalerna
 • Respekterar möblering i lektionssalar och inte flyttar runt stolar och bord
 • Inte ställer fram undanplockade möbler.

På lu.se finns information om hur du ska agera om du har symptom eller konstaterad Covid-19.

Stöd som finns att få

Resurser på distans

Du som är student vid fakulteten är välkommen att delta i den nystartade seminarieserien "Digital Skills-labs" under hösten. Under sex tisdagseftermiddag får du tillsammans med anställda vid universitetet och dina medstudenter utforska olika områden relaterade till studier och arbetslivet. Seminarierna tar bland annat upp akademiskt skrivande, motivation och prokrastinering samt hur man kan hitta en bra praktikplats. Varje seminarium består av en presentation på engelska följt av gruppdiskussioner på svenska eller engelska (valfritt). 

Seminarieserien pågår 3 november - 8 december och du kan välja att delta i alla eller enbart enstaka träffar. 

Anmäl dig till Digital Skills-labs här

Samhällsvetenskapliga biblioteket erbjuder även stöd och service för att underlätta distansstudier.

Bibliotekets webbplats

Studievägledare

Studievägledare kan erbjuda stöd och vägledning i studierelaterade frågor.

Kontaktuppgifter till studievägledare

Studenthälsan 

Studenthälsan ger stöd, råd och behandling. Tid bokas via hemsidan.

Studenthälsans sida på lu.se

Studieverkstaden

Studieverkstaden erbjuder hjälp med bland annat studieteknik. För närvarande erbjuds digitala möten eller telefonmöten. Tid bokas via hemsidan. 

Studieverkstadens sida på lu.se