Covid-19 och vårterminen 2021

Information till dig som studerar vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset/covid-19. På denna sida hittar du information om vad som gäller för undervisningen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Tjej sitter vid ett bord och pluggar. Avståndsmarkeringar runt bordet. Foto.

Digital undervisning hela vårterminen 2021

På grund av den rådande samhällsspridningen av covid-19 genomförs undervisning under våren 2021 huvudsakligen med hjälp av digitala verktyg (online). Vi strävar efter att alla kurser så snart som möjligt ska ha något campusbaserat moment igen, men räkna med att hela vårterminen 2021 kommer att bedrivas online.

Vi gör vårt bästa för att se till att du får undervisning av högsta möjliga kvalitet, samtidigt som vi anpassar undervisningen och följer Lunds universitets rektors beslut för att begränsa risken för smittspridning.

Skärpta restriktioner gäller tills vidare

Lunds universitets rektor beslöt den 18 januari att all verksamhet som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler ska genomföras digitalt. Alla studenter vid Lunds universitet uppmanas tills vidare att som utgångspunkt studera hemifrån.

Läs mer om beslutet på universitetets centrala webbplats www.lu.se

Undervisning och examination

All undervisning och examination vid Samhällsvetenskapliga fakulteten ska därför tills vidare genomföras digitalt utan fysisk närvaro i fakultetens lokaler. Undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan genomföras digitalt, kan dock undantas efter beslut av fakultetens dekan.

Begränsad tillgång på studie- och datorplatser tills 31 mars

På grund av de skärpta restriktionerna är majoriteten av fakultetens studieplatser och studiemiljöer stängda till åtminstone 31 mars.

Ett begränsat antal platser för studenter i fakultetens datorsalar i byggnad Eden i Lund kommer dock att hållas öppna. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i Lund och på Campus Helsingborg tillhandahåller också ett begränsat antal studieplatser och datorarbetsplatser för studenter i behov av dessa. 

Dator- eller studieplatser i Eden och på biblioteket i Lund bokas i förväg via bibliotekets hemsida. Platserna på biblioteket i Helsingborg behöver ej bokas i förväg.

Boka studie- eller datorplats i Eden eller i biblioteket i Lund via bibliotekets hemsida

Fakultetens bibliotek

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i Lund och Helsingborg håller öppet i begränsad omfattning, läs mer om bibliotekens aktuella service på deras hemsidor.

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek, Lund

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek, Campus Helsingborg

Program- och kursspecifik information

Du som är student hittar program- eller kursspecifik information som gäller för just din utbildning via din institutions hemsida eller i lärplattformen Canvas.

Institutioner och enheter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Lärplattformen Canvas

Stöd som finns att få

Campus Online våren 2021

Denna vårtermin erbjuds alla studenter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten ett extra stort onlineutbud av service, mötesplatser och events för att kompensera frånvaron av fysiska möten. Campus Online är ett samarbete mellan fakultetens institutioner, centrum och Samhällsvetarkåren.

Ta del av Campus Online genom lärplattformen Canvas

Studievägledare

Studievägledare kan erbjuda stöd och vägledning i studierelaterade frågor.

Kontaktuppgifter till studievägledare

Studenthälsan 

Studenthälsan ger stöd, råd och behandling. Tid bokas via hemsidan.

Studenthälsans sida på lu.se

Studieverkstaden

Studieverkstaden erbjuder hjälp med bland annat studieteknik. För närvarande erbjuds digitala möten eller telefonmöten. Tid bokas via hemsidan. 

Studieverkstadens sida på lu.se

En säker studiemiljö - allas ansvar

För tillfället uppmanas alla studenter att tills vidare studera hemifrån. Alla som behöver röra sig i fakultetens lokaler måste tillsammans bidra till att upprätthålla en säker studiemiljö. Det är därför mycket viktigt att du som studerar hos oss:

  • Håller avstånd! (1,5 m)
  • Stannar hemma vid tecken på förkylning och sjukdom
  • Tvättar händerna ofta och noga eller använder handsprit
  • Lämnar undervisningssalen och korridoren efter avslutad lektion
  • Respekterar avgränsningar i lokalerna
  • Respekterar möblering i lektionssalar och inte flyttar runt stolar och bord
  • Inte ställer fram undanplockade möbler.

På lu.se finns information om hur du ska agera om du har symptom eller konstaterad Covid-19.