Covid-19 och höstterminen 2020

Information till dig som studerar vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

​​​​​​​Från och med den 15 juni 2020 kan undervisning och examination återigen genomföras i universitets lokaler. Fortfarande ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning följas. På Samhällsvetenskapliga fakulteten gäller följande från och med 15 juni. Informationen uppdateras så fort nya besked kommer.

Undervisning både digitalt och på campus

Undervisning på grund- och avancerad nivå hösten 2020 kommer att genomföras både digitalt och i universitetets lokaler. Vid campusundervisning ska fysisk distans enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer upprätthållas .

När det gäller vilka moment som kan genomföras på campus är följande prioriterat:

 • Undervisning för nybörjarstudenter
 • Undervisning för internationella studenter
 • Undervisning som bygger på praktiska och tillämpade moment
 • Undervisnings- och examinationsformer som är svåra att genomföra online

Föreläsningar och anpassning av lokaler

Folkhälsomyndighetens restriktioner om max 50 personer och social distansering kvarstår, vilket innebär att:

 • Storföreläsningar kommer att ges online
 • Lokaler kommer att anpassas så att ett avstånd på minst 1,5 meter ska kunna upprätthållas mellan personer som vistas i samma lokal
 • Undervisningssalar kommer att utnyttjas under en större del av dagen, kl 8-18, för att sprida ut undervisningen

En säker studiemiljö - allas ansvar

Alla måste bidra till ett gemensamt ansvarstagande för att upprätthålla en säker studiemiljö. Det är därför mycket viktigt att du:

 • Stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom
 • Håller avstånd
 • Tvättar händerna ofta och noga
 • Inte stannar kvar i universitetets lokaler längre än du behöver efter undervisning

 

Program/kursspecifik information

Du som är student kommer inför terminsstarten att få program/kursspecifik information via e-post. Under terminen hittar du information om vad som gäller för just din utbildning via din institutions hemsida eller läroplattform. 

Institutioner och enheter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

 

Stöd som finns att få

Resurser på distans

Samhällsvetenskapliga biblioteket erbjuder stöd och service för att underlätta distansstudier.

Studievägledare

Kan erbjuda stöd och vägledning i studierelaterade frågor.

Studenthälsan 

Stöd, råd och behandling. Tid bokas via hemsidan.

Studieverkstaden

Erbjuder hjälp med bland annat studieteknik. För närvarande erbjuds digitala möten eller telefonmöten. Tid bokas via hemsidan.