Covid-19 och höstterminen 2020

Information till dig som studerar vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Sedan den 15 juni 2020 får undervisning och examination återigen genomföras i universitets lokaler. Fortfarande ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning följas. På Samhällsvetenskapliga fakulteten gäller följande under höstterminen. Informationen uppdateras så fort nya besked kommer.

Undervisning både digitalt och på campus

Samhällsvetenskapliga fakultetens campus i Lund och Helsingborg är öppna höstterminen 2020, men den campusbaserade undervisningen kommer att bedrivas under anpassade former och stora delar av undervisningen kommer att genomföras med hjälp av digitala verktyg (online).

Vi strävar efter att alla kurser - även under första halvan av terminen - innehåller ett eller flera campusförlagda moment. Det innebär att du som student förväntas befinna dig på plats i, eller i närheten av, Lund/Helsingborg.

När det gäller vilka moment som kan genomföras på campus är följande prioriterat:

 • Undervisning för nybörjarstudenter
 • Undervisning för internationella studenter
 • Undervisning som bygger på praktiska och tillämpade moment
 • Undervisnings- och examinationsformer som är svåra att genomföra online

Åtgärder för en säker studiemiljö

Att studera hos oss ska kännas tryggt. Samhällsvetenskapliga fakulteten har därför beslutat om en rad åtgärder för att campusundervisningen ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • Vi har anpassat möbleringen i våra lokaler så att avstånd ska kunna hållas.
 • Undervisningssalar kommer att utnyttjas under en större del av dagen (8-18) för att sprida ut undervisningen.
 • Handsprit kommer att finnas tillgängligt i anslutning till lärosalar.
 • Desinfektionsservetter finns tillgängliga i klassrum/datorsalar/vid datorplatser så att man kan torka av bord, tangentbord och datormus innan/efter användning.
 • Mikrovågsugnar där man som student kan värma sin lunchlåda är tillfälligt avstängda, eftersom det är svårt att upprätthålla fysisk distans på dessa platser. Vi rekommenderar i stället att ta med kall lunchlåda.

En säker studiemiljö - allas ansvar

Vi måste alla ta ett gemensamt ansvar för att upprätthålla en säker studiemiljö. Det är därför mycket viktigt att du som studerar hos oss:

 • Håller avstånd! (1,5 m)
 • Stannar hemma vid tecken på förkylning och sjukdom
 • Tvättar händerna ofta och noga eller använder handsprit
 • Lämnar undervisningssalen och korridoren efter avslutad lektion
 • Respekterar avgränsningar i lokalerna
 • Respekterar möblering i lektionssalar och inte flyttar runt stolar och bord
 • Inte ställer fram undanplockade möbler.

På lu.se finns information om hur du ska agera om du har symptom eller konstaterad Covid-19.

Program/kursspecifik information

Du som är student kommer inför terminsstarten att få program/kursspecifik information via e-post. Under terminen hittar du information om vad som gäller för just din utbildning via din institutions hemsida eller läroplattform. 

Institutioner och enheter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Stöd som finns att få

Resurser på distans

Samhällsvetenskapliga biblioteket erbjuder stöd och service för att underlätta distansstudier.

Studievägledare

Kan erbjuda stöd och vägledning i studierelaterade frågor.

Studenthälsan 

Stöd, råd och behandling. Tid bokas via hemsidan.

Studieverkstaden

Erbjuder hjälp med bland annat studieteknik. För närvarande erbjuds digitala möten eller telefonmöten. Tid bokas via hemsidan.