Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Campus Online

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Campus Online är en nystartad digital service som riktar sig till alla studenter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

En laptop på ett bord. Foto.

Service, inspiration och events

På grund av den rådande smittspridningen av covid-19 har universitetet beslutat att uppmana alla studenter att huvudsakligen studera hemifrån. Men det gör också att det nu är svårt att ta del av mycket av universitetets support och tjänster som du normalt kommer åt i våra fysiska lokaler. Det är också många studenter som känner sig ensamma och brottas med motivationsproblem i studierna.

Vi har därför skapat Campus Online -  en digital mötesplats med ett extra stort online-utbud av service, inspiration och events för att kompensera frånvaron av fysiska möten. Vår förhoppning är att utbudet av aktiviteter ska kunna ge dig stöd, lärdomar och ett social sammanhang som underlättar tillvaron i dessa extraordinära tider.

Campus Online är ett samarbete mellan fakultetens samtliga institutioner, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek och Samhällsvetarkåren. 

Var hittar jag Campus Online?

Du kommer åt Campus Online genom lärplattformen Canvas.

Till Campus Online i Canvas

Vad finns det för service och aktiviteter?

 Studentreception - Har du frågor eller behöver du stöd? Öppet vardagar kl. 9-12

 Mindful Mondays - Ta del av ett virtuellt yoga- eller meditationspass och starta veckan i balans.

 Study with me Tuesdays - Öka din produktivitet genom att studera tillsammans med andra i en virtuell läsesal. Kameran på och micken av.

 Inspirational Wednesdays - Lyssna på inspirerande gästföreläsningar från fakultetens alumner och doktorander samt andra gäster.

 Technical Thursdays - Lättsamma workshops på en rad olika teman, men som alla hjälper dig att bättre hantera dina studier. 

 Social Fridays - Olika sociala aktiviteter som arrangeras på utvalda fredagar av Samhällsvetarkåren. Avsluta studieveckan med något skoj.

Behöver jag förbereda mig? Hur formellt är det?

Vårt mål är att alla tillfällen ska vara så avslappnade som möjligt. Alla externa gäster har ombetts hålla sig till ett format som ligger närmare konversation än föreläsning. Tillfällena som handlar om tekniska färdigheter kommer bestå av en kortare presentation, följt av workshop, diskussion eller erfarenhetsutbyte. 

Svenska eller English?

Campus Online vänder sig till både svensktalande och engelsktalande studenter. För att så många som möjligt ska ha möjlighet att ta del av innehållet kommer presentationer och föreläsningar ges på engelska, medans diskussioner och frågestunder kommer att ges på båda språken.