Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svenska mötesindustrins digitalisering utreds

Fyra människor i ett mötesrum med en anslagstavla fylld med postitlappar. Foto.

Ett nytt forskningsprojekt vid Lunds universitet ska under två år undersöka mötesindustrins digitalisering och strukturomvandling. Forskningen ska stärka branschen som aktör inom hållbar utveckling och dess resiliens.

Besöksnäringen har drabbats svårt av Covid-19 pandemin. Sedan WHO deklarerade global pandemi i mars 2020 har branschens förutsättningar förändrats radikalt. Mötesindustrin har under denna tid prövats på ett exceptionellt sätt. ”Pandemin har tvingat fram ett antal förändringar inom mötesindustrin”, menar Jörgen Eksell, projektledare. ”De kommande åren kommer branschen sannolikt präglas av fortsatt digitalisering och utveckling av tjänster anpassade för olika typer av möten”. I projektet Framtidens mötesindustri: affärsmodeller, interaktioner och värdskap i digitaliseringens tidsålder kommer vi undersöka ett antal frågor med utgångspunkt i ett strategiskt kommunikativt perspektiv.

Bakom ansökan står forskarna Jörgen Eksell, Maria Månsson och Emelie Adamsson från Institutionen för strategisk kommunikation. Inom projektet kommer en kartläggning och analys över internationell och nationell mötesindustrins utmaningar att genomföras för att belysa hur nya erbjudanden paketeras och kommuniceras till målgrupper och andra intressenter. För att förstå hur mötesformen gör skillnad för deltagarna och hur kommunikation mellan deltagarna samt mötesformen kan anpassas efter sammankomstens syfte kommer interaktioner mellan gäster i olika typer av möten också studeras etnografiskt. Även digitaliseringens konsekvenser för värdskapet och gästfriheten inom mötesindustrin kommer att undersökas. Särskilt fokus ligger på hur värdskapet kan omsättas i hybrida och digitala möten.

Projektet som finansieras av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsråd (BFUF) inleds i början av 2022. Närmast kommer en Postdoktoranställning i strategisk kommunikation utlysas som kopplas till projektet.

Läs mer om forskningsprojektet på Institutionen för strategisk kommunikations webbplats