Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medieforskare och känd aktivist är årets två hedersdoktorer

Ulla Carlsson, ledande medieforskare, och Vilhelm Ekensteen, känd aktivist, är 2015 års hedersdoktorer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Ulla Carlsson är professor vid Göteborgs universitet och är enligt motiveringen till hedersdoktorsutnämningen ”den enskilda person som betytt mest för svensk och nordisk medieforskning”. Hon har byggt upp och ansvarat för NORDICOM (Nordic Information Centre for Media and Communication Research) som bland annat ger ut den årliga mediebarometern, där man kan följa svenska folkets medieanvändning.

Under 2015 blir Ulla Carlsson ny innehavare av UNESCO-professuren för yttrandefrihet, medieutveckling och internationell politik. Det innebär att hon under de kommande fyra åren kommer att arbeta med de här frågeställningarna och skapa möteplatser mellan forskningen, politiken och praktiken.

 

Vilhelm Ekensteen har en lång karriär bakom sig som funktionshinderaktivist, debattör, teoretiker och expert i statliga utredningar. I debattboken På folkhemmets bakgård från 1968 utmanade han för första gången den traditionella politiken, som han menade byggde på välgörenhet och välvillig paternalism gentemot personer med funktionsnedsättning. Hans kritik rörde allt från bristen på tillgänglighet till vårdpersonals och chefers auktoritära attityder. Med stark polemiskt språk skrev han om dem som ”med ett leende av godhet erbjuder oss en tillvaro som de aldrig skulle acceptera för egen del”. Vilhelm Ekensteen har också, bland mycket annat, engagerat sig i debatten om fosterdiagnostik och drivit frågor om personlig assistans och LSS-reformen.

”Det är ingen överdrift att säga att han har revolutionerat svensk funktionshinderpolitik”, står det i motiveringen till hans utnämning till hedersdoktor. Dessutom har hans verksamhet i Lund bidragit till ”att göra Lund till ett centrum för intellektuellt arbete kring funktionshinder och funktionshinderpolitik”.

 

Vilhelm Ekensteen och Ulla Carlsson promoveras till hedersdoktorer vid den årliga doktorspromotionen den 29 maj 2015.

 

Text: Ulrika Oredsson