Forskarporträttet: Diana Mulinari

Diana Mulinari, professor i genusvetenskap.
Diana Mulinari är fil dr i sociologi och professor i genusvetenskap.

Diana Mulinaris namn är tätt förknippat med begreppet intersektionalitet som hon i början av 2000-talet tillsammans med två forskarkollegor introducerade i Sverige.

Möt Diana Mulinari i ett samtal om intersektionell analys i detta porträtt som nyligen publicerades på Nationella sekretariatet för genusforsknings hemsida: www.genus.se/nyhet/portratt-den-intersektionella-analysens-forkampe.