Fem miljoner till forskningen om Vipeholm

Elin Bommenel i UBs arkiv. Foto.
Elin Bommenel i UBs arkiv. Foto: Mattias Wellander Löfgren

Vetenskapsrådet tilldelar forskningsprojektet om Vipeholm, som leds av tjänstevetenskapsforskaren Elin Bommenel, fem miljoner kronor för att bland annat undersöka närmare varför så många patienter dog på sjukhuset under 1940-talets början.

Forskningsprojektet, som innehåller fyra delstudier och involverar fyra forskare, syftar till att i möjligaste mån kasta nytt ljus över vad som egentligen kan ha hänt under de år under andra världskriget då dödstalen på Vipeholmssjukhuset steg. Genom att med hjälp av källmaterialet kartlägga dödsorsakerna, kommer forskarna – vetenskapshistorikern Anna Tunlid, funktionshindersforskaren Kristina Engwall, psykiatrikern och historikern Malin Appelquist ledda av tjänstevetskapsforskaren Elin Bommenel att tillsammans lägga ett pussel som ger en ökad förståelse för hur välfärdsstaten historiskt har hanterat människor utanför normen – i det här fallet patienterna på Vipeholmssjukhuset.

Ett viktigt mål med projektet är att bidra med vetenskaplig kunskap i de sammanhang där vården och den misstänkta eutanasin på Vipeholm diskuterats även utanför akademin. Några av dem forskarna vill kommunicera med lider själva av kognitiva funktionshinder. Andra är journalister, politiker och kulturarbetare.

Projektet kommer att kontinuerligt presentera forskningsrönen på ett lättillgängligt sätt med hjälp av texter, poddar och filmer. Flera seminarier med inbjudan till nämnda grupper kommer att hållas och en tillfällig vandringsutställning planeras ihop med Historiska muséet i Lund.