Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Var vill du jobba? Testa dina föreställningar om svensk och europeisk arbetsmarknad

Hur framgångsrikt är Sverige när det gäller innovationer? Hur bra är vi på att integrera utrikes födda? Och hur ser det ut i Storbritannien och Spanien?
Karta över Europa.

Ett forskningsprojekt om den europeiska arbetsmarknadens integration, arbetskvalité och sysselsättning lanserar här en interaktiv karta där du själv kan gå in och testa dina hypoteser.

I projektet tittar ett 20-tal forskare på de bakomliggande orsakerna till samspelet mellan innovation, sysselsättning och arbetskvalité. Slutsatserna kommer att presenteras våren 2018.

Projektet som går under namnet QuInnE - Quality of jobs and innovation and employment outcomes - är treårigt och inkluderar forskare från Sverige, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Ungern och Spanien. Sammanlagt har projektet fått 25 miljoner kronor av EUs forsknings och utvecklingsanslag Horizon 2020.

Så här definierar forskarna …

… arbetskvalité: För att mäta arbetskvalité har forskarna använt sig av utav sex överordnade dimensioner av arbetskvalité; lönenivå, anställningsvillkor, utbildning och kompetensutveckling, arbetsvillkor, balans mellan arbete och fritid och jämställdhet och arbetstagarrepresentation (både facklig och möjlighet till påverkan inom organisationen).

… innovation: Innovation mäts utifrån två huvudkategorier med vardera två underkategorier; Teknisk innovation – produkter och processer. Icke-teknisk innovation – organisatoriska innovation och marknadsföringsinnovation.

… sysselsättning: Sysselsättningsgrad, andel sysselsatta i olika anställningsformer, och hur stor andel av utsatta grupper som innehar arbete.

 

Senaste nyheter

2018-09-18
Ny studie visar sambandet mellan terrorattentat och odemokratiska attityder
Ny studie visar sambandet mellan terrorattentat och odemokratiska attityder
2018-09-18
Människor som fördomsfulla flockvarelser
Människor som fördomsfulla flockvarelser
2018-09-13
Beskriv hur du mår - ny AI-algoritm ställer diagnos
Beskriv hur du mår - ny AI-algoritm ställer diagnos
2018-09-06
Valvaka med statsvetarna
Valvaka med statsvetarna
2018-06-28
Statsvetare: svensk demokrati levererar
Statsvetare: svensk demokrati levererar