Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tolv minuter med FN:s säkerhetsråd

FN:s säkerhetsråd var föregående vecka på besök i Skåne. När Karin Aggestam, professor i statsvetenskap, talade inför rådet i samband med deras besök i Lund lyfte hon fram tre intellektuella som inspirerat genom att tänka nytt kring fredsdiplomati.
Karin Aggestam.
Karin Aggestam. Foto: Maria Strömvik.

Du fick tolv minuter med FN:s säkerhetsråd, vad talade du om?

- Jag valde att zooma in på den paradox som vi befinner oss i nu. Å ena finns en global positiv trend där miljoner människor har lyfts ur fattigdom och sett ur ett historiskt perspektiv lever vi i en fredligare värld. Samtidigt befinner vi oss vid ett vägskäl där många känner mer alarmism än tillförsikt. Den globala liberala världsordningen är starkt ifrågasatt och det finns starka spänningar mellan världens stormakter. Den upptrappade ordväxlingen skulle lätt kunna eskalera till krig. I det här läget måste vi lyfta blicken från den starkt pessimistiska bilden. Jag pekade på tre intellektuella personer som har inspirerat att tänka nytt kring konfliktlösning och fredsdiplomati.

Vilka tre personer?

- Den första har lokal anknytning, Samuel Pufendorf, Lunds universitets första professor. Han levde under en tid av svåra religiösa krig i Europa och brukar räknas som en av grundarna av folkrätten. Hela hans gärning präglas av ett samspel mellan akademi och global politik. Han talade mycket om de rättigheter och skyldigheter som stater har i internationella relationer.

- Den andra personen är så klart Dag Hammarskjöld. Jag tror att det faktum att han var en intellektuell var en av anledningarna till hans framgång som FN-sekreterare. En av de saker han gjorde var att mynta begreppet tyst diplomati. Efter första världskriget hade diplomatin blivit alltmer öppen och transparent. Dag Hammarskjöld insåg behovet av konfidentiella förhandlingar och preventiv diplomati för att nå framgång.

- Den tredje personen jag lyfte fram var Cynthia Enloe, professor i internationella relationer och hedersdoktor i Lund. Långt innan såväl resolution 1325 i FN och Sveriges feministiska utrikespolitik lyfte hon vikten av att få med kvinnor i fredsdiplomatin. Hon talade redan i början an 90-talet om att kvaliteten på fredsavtalen är avgörande för att förebygga mot framtida konflikter. Hon menar att strukturell ojämlikhet och särskilt ojämlikhet mellan könen är ett hot mot freden.

Vad säger du som statsvetare med inriktning mot freds- och konfliktforskning om hur Sverige har hanterat sin roll i säkerhetsrådet?

- Man har gett sig i detta med gott självförtroende och höga ambitioner att göra avtryck. Och med tanke på det prekära läget som är just nu i världspolitiken så tycker jag att Sverige verkligen har försökt att vara drivande och kämpat för att komma förbi låsningar. Bland annat genom att samla de icke-permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet som motvikt mot de fem permanenta länderna med vetorätt.
- Att säkerhetsrådet samlades i Backåkra tror jag kan ses som en eloge åt Sveriges konstruktiva arbete och att vi har en god relation med FN:s generalsekreterare.

Karin Aggestam

Karin Aggestam forskar om konflikter (särskilts den israelisk-palestinska), fredsbevarande insatser, diplomati och kvinnors roll i fredsbygganden. Hon har tidigare varit föreståndare för avdelningen för freds- och konfliktforskning och innehar idag Pufendorfprofessuren och arbetar med att bygga upp en forskningsmiljö med inriktning mot rättvisediplomati. Hon är även gästprofessor vid Monash University och hedersdoktor vid University of Queensland, båda i Australien.

Läs mer Karin Aggestams forskning

Läs längre intervju med Karin Aggestam

 

Senaste nyheter

2019-02-15

Sätt rimliga mål för träningen

Sätt rimliga mål för träningen
2019-02-15

Perspektiv på samtiden

Perspektiv på samtiden
2019-02-06

"Plastdebatten måste nyanseras"

"Plastdebatten måste nyanseras"
2019-01-22

Politik: Hårda ord ingen slump

Politik: Hårda ord ingen slump
2019-01-21

Ändrade renlighetsideal i klimatkrisens spår?

Ändrade renlighetsideal i klimatkrisens spår?