Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socialhögskolan tar fram nationell valideringsmetod

Om någon har en utländsk examen men inte kan visa papper på det finns det i Sverige inget enhetligt system för hur det ska bedömas. En projektgrupp vid Socialhögskolan ska nu utveckla valideringskriterier för socialt arbete, som kan användas av alla socionomutbildningar i Sverige, och även en metod som kan användas av andra samhällsvetenskapliga utbildningar.
Susanna Björklund och Alexandru Panican står utanför Socialhögskolans entre.
Susanna Björklund och Alexandru Panican.
Universitets- och högskolerådet bjöd i våras in universitet och högskolor att inkomma med ansökan om att bidra till att skapa en varaktig struktur för bedömning av reell kompetens. Socialhögskolans projekt är ett av två vid Lunds universitet som beviljades medel.

Allt mer efterfrågat

Socialhögskolan har sett en ökad efterfrågan av validering av en kombination av akademisk och reell kompetens. En anledning till detta är troligen Socialstyrelsens kommande krav på behörighet för arbete inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård, en annan är att flyktingar som kommer till Sverige av olika anledningar inte får med sig alla sina papper när de lämnar hemlandet.

­– Vi har länge behövt mer varaktiga strukturer för hur dessa fall ska hanteras, berättar Susanna Björklund, projektdeltagare och utbildningskoordinator vid Socialhögskolan.

Projektet fokuserar på socialt arbete, huvudämnet på socionomprogrammet, men valideringsmetoden ska ha en allmän karaktär och kunna användas i flera samhällsvetenskapliga discipliner (framförallt i yrkesutbildningar såsom psykologi men även i ämnen som sociologi och statsvetenskap).

­– Förhoppningsvis leder vårt arbete till att vi kan presentera en bedömningsmall som fastslår vad som räknas till nödvändig ämneskompetens såsom olika typer av färdigheter, förmågor och kompetenser, och kriterier som alla socionomutbildningar kan använda sig av, alltså hur den reella kompetensen ska bedömas, värderas och dokumenteras.

Samverkan med andra socionomutbildningar

– När det gäller socialt arbete har vi givetvis examensmålen att utgå från. Men vi får även förhålla oss till frågor såsom: Vad är socialt arbete? Vilka kompetenser krävs för att bli socionom här i Sverige? En viktig del att titta på är socionomernas verksamhetsförlagda utbildning, vad lär sig studenterna under den terminen?, säger Alexandru Panican, projektledare och docent vid Socialhögskolan.

­– Vi kommer att utarbeta en valideringsmodell och sedan hämta in synpunkter från andra lärosäten som vi samarbetar med. Sedan kommer vi att revidera, inhämta synpunkter igen, och så vidare. De som arbetar med de här frågorna på socionomutbildningar runt om i Sverige har stor erfarenhet och kompetens som vi ska fånga upp i det här projektet.

Mer om projektet

Susanna Björklund

Alexandru Panican

Abstract (PDF 198 kB)

Projektet startar 1 september 2017 och avslutas 31 december 2018.

Senaste artiklar

2017-12-07
Efter #metoo: "Arbetsgivarna kan inte blunda längre"
Efter #metoo: "Arbetsgivarna kan inte blunda längre"
2017-12-05
Ny studie: Träning i dialog ger driftiga och trygga arbetsteam
Ny studie: Träning i dialog ger driftiga och trygga arbetsteam
2017-11-28
Var vill du jobba? Testa dina föreställningar om svensk och europeisk arbetsmarknad
Var vill du jobba? Testa dina föreställningar om svensk och europeisk arbetsmarknad
2017-11-23
Mutor eller gåvor – var går gränsen?
Mutor eller gåvor – var går gränsen?
2017-11-16
Blivande dekan behåller en fot i forskningen
Blivande dekan behåller en fot i forskningen