Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

19 miljoner till forskningsprojekt om hållbar urban turism

Ett nytt forskningsprojekt vid Samhällsvetenskapliga fakulteten ska under fyra år undersöka de problem som orsakas av ökad turism till städer och skapa strategier för att motverka problemen. Projektet kommer att pågå under fyra års tid och finansieras av Formas med 19,2 miljoner kronor.
Från vänster; Maria Månsson (ISK) Jörgen Eksell (ISK) Cecilia Cassinger (ISK) Michael Johansson (ISM) Lena Eskilsson (ISM) Jan Henrik Nilsson (ISM)
Från vänster: Maria Månsson (ISK) Jörgen Eksell (ISK) Cecilia Cassinger (ISK) Michael Johansson (ISM) Lena Eskilsson (ISM) Jan Henrik Nilsson (ISM)

Antalet turister i städer förväntas öka i framtiden och med turisterna ökar även de problem som påverkar städers hållbarhet. Dessa problem är av olika karaktär vilket kräver breda lösningar. Det är därför inte tillräckligt att arbeta endast med en utgångspunkt kring hållbarhet utan även ekologiska, sociala, kulturella, ekonomiska och kommunikativa perspektiv är betydelsefulla.

Projektet genomförs i samarbete mellan Institutionen för strategisk kommunikation (ISK) och Institutionen för service management och tjänstevetenskap (ISM) vid Campus Helsingborg, Lunds universitet. Deltagare i projektet är Jörgen Eksell, Maria Månsson, Cecilia Cassinger, Michael Johansson, Jan Henrik Nilsson och Lena Eskilsson. Projektet utgår från strategisk kommunikation, serviceinnovation och miljöstrategi vilka är viktiga perspektiv i de strategier som projektet ska presentera. 

Vårt forskningsprojekt kommer att leda till innovativa lösningar för att hantera de samhällsproblem som skapas av de tilltagande besöksströmmarna till städer. Vi ser att strategisk kommunikation, ekosystemtjänster och hållbarhetsstrategier inom turismsektorn kan bidra med lösningar på några av problemen, menar forskarna i projektet.

För att utveckla innovativ kunskap och strategier som motverkar de problem som skapas av ökad turism genomförs en studie av turiststaden Helsingborg och dess vänorter Pärnu i Estland och Dubrovnik i Kroatien. Även andra viktiga turiststäder som exempelvis Stockholm och Köpenhamn kommer att inkluderas i studien.

– Vi kommer att utreda hur ekosystemtjänster i stadsmiljöer kan bevaras och utvecklas genom ökad kunskap om turismens direkta- och indirekta miljöeffekter, säger deltagarna i forskargruppen.

Projektledare

Jörgen Eksell
E-post: jorgen [dot] eksell [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-356617

Maria Månsson
E-post: maria [dot] mansson [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-356547

Senaste nyheter

2019-02-15

Sätt rimliga mål för träningen

Sätt rimliga mål för träningen
2019-02-15

Perspektiv på samtiden

Perspektiv på samtiden
2019-02-06

"Plastdebatten måste nyanseras"

"Plastdebatten måste nyanseras"
2019-01-22

Politik: Hårda ord ingen slump

Politik: Hårda ord ingen slump
2019-01-21

Ändrade renlighetsideal i klimatkrisens spår?

Ändrade renlighetsideal i klimatkrisens spår?