Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Lärarförslagsnämnden

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Nämndens uppgift är att bereda ärenden och avge förslag vid anställning av professorer och lektorer. Utöver de uppgifter som preciseras i anställningsordningen har fakultetens lärarförslagsnämnd också i uppdrag att föreslå anställningar rör som forskarassistent och biträdande lektor.

Lärarförslagsnämndernas uppgifter och sammansättning är reglerade i universitetets anställningsordning. I nämnden ingår fyra representanter för lärare som utses av fakultetsstyrelsen för en period på tre år. Bland dessa ledamöter utses en ordförande och en vice ordförande. Studenterna utser två ledamöter. För samtliga ledamöter ska det finnas suppleanter.

Lärarförslagsnämndernas förslag i professorsärenden överlämnas till fakultetsstyrelsen som, efter tillstyrkande av förslaget, vidarebefordrar ärendet till rektor för beslut. Lärarförslagsnämndens förslag i lektors- och forskarassistentärenden överlämnas till dekanus för beslut.

 

Ledamöter och suppleanter
2018-01-01 – 2020-12-31

 

Christofer Edling, dekan, ordförande

Katarina Jacobsson, Socialhögskolan

Karl-Johan Lundquist, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Helle Rydström, vice ordförande, Genusvetenskapliga institutionen

 

Suppleanter

Hanna Bäck, Statsvetenskapliga institutionen

Mikael Johansson, Institutionen för psykologi

 

Studentrepresentanter

muh10dfj [at] gmail [dot] com (Dorothea Lockman), studentrepresentant

 

Doktorandrepresentanter

juliane [dot] liebsch [at] svet [dot] lu [dot] se (Juliane Liebsch)

 

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Anders Kirchner
Rekryteringsansvarig
Kansli S
Tel: 046-222 72 06
Anders [dot] Kirchner [at] sam [dot] lu [dot] se