Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Lokal skyddskommitté

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Den lokala skyddskommittén är ett beredande och rådgivande organ på fakultetsnivå. Kommittén stödjer fakultetsledningen i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Den lokala skyddskommitténs uppdrag är att:

  • Följa utvecklingen i frågor som rör det förebyggande arbetet mot ohälsa och olycksfall samt det främjande arbetet för en god arbetsmiljlö.
  • Delta i planeringen av fakultetens arbetsmiljöarbete, lämna förslag på åtgärder till fakultetsledningen samt följa upp dessa.
  • Rapportera analys av resultatet av uppföljning och handlingsplaner rörande institutionernas systematiska arbetsmiljöarbete till den centrala skyddskommittén.
  • Återkoppla till institutionerna i frågor som exempelvis resultatet av deras årliga SAM-uppföljningar och handlingsplaner.

Ledamöter 2018-01-01 – 2020-12-31

 

Christofer Edling, dekan, ordförande

Malou Engberg de Carvalho, kanslichef, stf ordförande

Andrea Björk, personanalsansvarig kansli S, sekreterare

Ola Hall, huvudskyddsombud

Malin Espersson, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Robert Holmberg, Insitutionen för psykologi

Anette Svingstedt, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

pres [dot] fak [at] samvetet [dot] lu [dot] se (Linnea Ringhage Kiched), studentrepresentant

Adam Brenthel, SACO-S

 

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Andréa Björk
Personalansvarig
Sekreterare i Lokala skyddskommittén
andrea [dot] bjork [at] sam [dot] lu [dot] se

 

Sammanträdesdagar

Våren 2019

1 mars

3 maj