Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Forskarutbildningsrådet

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Forskarutbildningsrådet har till uppgift att bevaka och främja forskarutbildningen i enlighet med HF kap. 6 och universitets föreskrifter för utbildning på forskarnivå.

Forskarutbildningsrådet ska bereda beslut om forskarutbildning inför fakultetsstyrelsen, vara aktiv part i frågor som rör handledarutbildningen, bevaka internationaliseringsaspekten samt diskutera och följa upp genomförda utvärderingar som berör forskarutbildningen. Rådet ska initiera fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser.

Forskarutbildningsrådet består av elva institutions-/verksamhetsrepresentanter (studierektorer med ansvar för forskarutbildning) och tre studentrepresentanter. Ordförande är dekan, prodekan eller vicedekan.

Ledamöter i Forskarutbildningsrådet

 

Anna Meeuwisse, vicedekan, ordförande

Magnus Andersson, Institutionen för kommunikation och medier

Reza Banakar, Rättssociologiska institutionen

Douglas Brommesson, Statsvetenskapliga institutionen

Corinna Burkhart, doktorandrepresentant

Staffan Edling, doktorandrepresentant

Christian Fuentes, Institutionen för service management & tjänstevet

Tomas Germundsson, Institutionen för kulturgeografi och ek. geografi

Mats Heide, Institutionen för strategisk kommunikation

Katarina Jacobsson, Socialhögskolan

Magnus Lindgren, Institutionen för psykologi

Diana Mulinari, Genusvetenskapliga institutionen

Kimberly Nicholas, LUCSUS

Martina Smedberg, doktorandrepresentant

David Wästerfors, Sociologiska institutionen

 

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Sekreterare
Helen Wiman
Fakultetskoordinator
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
+46 46 222 48 35
helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se

Sammanträdedagar

Våren 2019

30 januari
27 mars
22 maj

Alla tillfällen kl. 9.00 - 11