Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Övergripande syfte och mål

Pedagogisk akademi

Mål

Det övergripande målet med akademins verksamhet är att:

”…ytterligare höja kvaliteten på utbildningen inom fakulteten genom att tydliggöra kriterier för pedagogisk skicklighet samt utifrån dessa bedöma och belöna pedagogisk skicklighet”
(dnr S2010/227).

Under ht 2011 reviderades och tydliggjordes kriterierna ytterligare av akademin (dnr S 2011/342). Kriterierna, uppfattade som en helhet, är fakultetens vision om hur meriterat respektive excellent lärarskap ska komma till uttryck.

 

Ledamöter

Den pedagogiska akademin består av alla utnämnda excellenta och meriterade lärare. Akademins arbete leds av en ordförande som bistås av en sekreterare. Dekanens/vicedekanens ansvar för utbildningen inom fakulteten omfattar även den pedagogiska akademin. Beslut om utnämning fattas av fakultetsstyrelsen.

 

Sidansvarig: