Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Bedömning av ansökan

Pedagogisk akademi

I samband med varje ansökningsomgång utses en bedömargrupp bestående av en liten grupp excellenta lärare som lägger förslag om beslut till utnämning, alternativt beslutar att ansökningar inte föreläggs fakultetsstyrelsen.

 

Bedömargrupp för 2017

Karin Aggestam
Björn Badersten
Elin Bommenel
Eva Friis
Kristina Göransson
Mats Heide
Arne Kristiansen
Jan Henrik Nilsson
Helena Sandberg
Åsa Thelander

Ordförande (ej röstberättigad)
Lena Eskilsson

Extern bedömare
Thomas Olsson, LTH

 

Sammansättning och uppgift

Bedömargruppen leds av akademins ordförande som ej är röstberättigad. Sekreteraren registrerar handlingar, skriver mötesanteckningar (ej formella protokoll), gör utskick, svarar på förfrågningar, etc. Akademins ordförande lämnar förslag om bedömargrupp till dekanus som har fakultetsstyrelsens uppdrag att fatta beslut.

Gruppens sammansättning beslutas utifrån aktuellt antal sökande och deras ämnesområden, eventuella jävsförhållanden och dylikt.

 

Bedömning av ansökningar

Två fakultetsinterna bedömare för varje ansökan väljs ur bedömargruppen som kritiska närläsare av portfölj och ansökan. Dessa genomför en intervju med den sökande och är föredragande i bedömargruppen. En av dem skriver i samråd med den andre det fakultetsinterna yttrandet. Den fakultetsexterna bedömaren deltar i samtliga bedömningar. Vid behov kan även universitetsextern bedömare anlitas för yttrande.

Bedömargruppen sammanträder i erforderligt antal möten, och bedömer om den sökande är excellent, meriterad eller ingetdera.

Om bedömningen blir excellent eller meriterad förelägger akademin förslag om utnämning till fakultetsstyrelsen, som beslutar om utnämning.

Övriga personer som ansökt får sakkunnigyttranden direkt från akademin och dessa ansökningar tas ej upp av styrelsen.
Alla ärenden registreras och alla sökande får sakkunnigas skriftliga yttrande.

 

Sidansvarig: