Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Beviljade projekt och rapporter 2010-2018

2017-18

Axel Fredholm & Yahia Mahmoud, Sociologiska institutionen resp. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, ”Collaborative classrooms in fluid learning landscapes”

Gunilla Jarlbro & Sara Santesson, Kommunikation och medier, ”Kurs i samhällsjournalistik för fakultetens lärare”

Thomas Niedomysl, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, ”Kursöverskridande arbete med kursvärderingar”

Maria Strömvik, Statsvetenskapliga institutionen, ”Kvantitativa metoder för ”kvantfobiker”: Ett alternativt pedagogiskt material för introduktion till kvantitativa forskningsmetoder”

 

2016-17

Cecilia Cassinger & Asta Cepaite Nilsson, Institutionen för strategisk kommunikation: Facebook som redskap för kollaborativt lärande

Åsa Thelander & Björn Badersten, Institutionen för strategisk kommunikation resp. Statsvetenskapliga institutionen: Ämnesdidaktiska förhållningssätt i samhällsvetenskaplig utbildning

Tabitha Wright Nielsen, Lars Harrysson & Lotti Rydberg Welander, Socialhögskolan, Utveckling av internetbaserad och interaktiv pedagogik – blended learning

 

2015-16

Tomas Bergström, Dalia Mukhtar Landgren och Ylva Stubbergaard, Statsvetenskapliga institutionen, 5 veckor (tillsammans): Globalt lärarlag och klassrum

Lisa Eklund och Catia Gregoratti, Sociologiska institutionen respektive Statsvetenskapliga institutionen, 6 veckor (3 veckor vardera): The Pedagogy of Internship Courses

Marianne Larsson Lindahl, Tina Mattsson och Carina Tigervall, Socialhögskolan, 5 veckor (tillsammans): Utvecklande av interaktiva former av individuell examination
 

2014-15

Martin Hall och Maria Hedlund, Statsvetenskapliga institutionen, 8 veckor (4 veckor vardera)

Nils Gustafsson, Institutionen för strategisk kommunikation, 4 veckor

Ulrika Westrup och Anette Svingstedt, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, 5 veckor

 

2013-14

Mimmi Barmark, Sociologiska institutionen, 4 veckor: Undervisningsmaterial i kvantitativ metod

Håkan Jönsson, Socialhögskolan, 3 veckor: Mentorsprojekt för undervisande doktorander

Tobias Linné, Institutionen för kommunikation och medier, 4 veckor: Forum för normkritisk pedagogik

Malin Zillinger, Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap, 4 veckor: Utveckling av kursinnehåll och examinationsformer

 

2012-13

Mats Hilte, Socialhögskolan, 4 veckor: Utveckling av kontemplativa metoder inom högre utbildning

Lena Karlsson, Genusvetenskapliga institutionen, 4 veckor: Utarbeta design för seminarier som demokratiskt och explorativt utforskar sitt givna ämne

Ingela Steij-Stålbrand och Mats Dahl, Institutionen för psykologi, 4+4 veckor: Utveckling av pedagogik för praktikkurser och annan utbildningsrelaterad samverkan med det omgivande samhållet inom utbildnings om inte är professionsinriktad.

 

2011-12

Johanna Alkan Olsson, Rättssociologiska enheten, 3 veckor: Informationskompetens på webben

Lisa Eklund, Lund University Master in International Development (LUMID), 4 veckor: Projekt för att stärka LUMIDs internationella och interdisciplinära lärandemiljö

Stefan Gössling, Institutionen för Service Management, 4 veckor: Developing a virtual lecture series          

Tamara Landia, Institutionen för kommunikation och medier, 4 veckor: Utveckla digitala interaktiva manualer

 

2010-11

Anna Angelin, Socialhögskolan, 4 veckor: Utveckla kurserna SOAU04 och SOPM04

Anna Sonander, Enheten för Rättssociologi, 2 veckor: Utvärdering av grupparbete och egen reflektion

 Birgitta Wanek, Institutionen för Psykologi (projekt med Eva Torkelsson), 2 veckor: Utveckla undervisningsmetoder och pedagogiskt material på delkurs psyA31:2 (15 hp) i arbets- och organisationspsykologi.

 Elin Bommenel, Inst. för Service Management (projekt med Ulrika Westrup), 4 veckor: Kartlägga, analysera, förankra och sprida kunskapen om studenters ledarskap över sin egna studieprocess

 Elinor Schad, Institutionen för Psykologi (projekt med Jitka Lindén), 2 veckor: Utveckling av kurs i handledning för praktikhandledare

Eva Åström, Institutionen för Service Management, 3 veckor: Exkursioner och ’case’ i en tvärvetenskaplig miljö

 Gunnel Ingesson, Institutionen för Psykologi, 2 veckor: Utveckling av kursen Människan i ett livsloppsperspektiv

Gunvor Stenlund, Institutionen för Psykologi, 4 veckor: Utveckling av modell för datoriserat system för journalföring och kvalitetssäkring på psykoterapimottagningen

Jan Magnusson, Socialhögskolan (projekt med Lars Harrysson), 4 veckor: Blended-modekoncept i utbildningen

Malin Zillinger, Institutionen för Service Management, 2 veckor: Projekt för att analysera och stärka kursen Value creating processes

Maria Löfgren Martinsson, Institutionen för Sociologi, 2 veckor: Utveckling av nytt påbyggnadsblock i arbetslivspedagogik

Mimmi Barmark, Institutionen för Sociologi, 4 veckor: Framtagning av undervisningsmaterial i kvantitativ metod.  

Norma Montesino, Socialhögskolan, 2 veckor: Socialt arbete med migranter, en fråga om former och innehåll i Socionomprogrammet

Åsa Ritenius Manjer, Socialhögskolan, 4 veckor: Utveckling av internetkurserna SOAA11 Socialt arbete: grundkurs 30 hp halvfart och SOAA22 Socialt arbete: fortsättningskurs 30 hp halvfart

 

Sidansvarig: