Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Råd och stöd för studenter i diskrimineringsärenden

En student som anser sig att ha blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier bör i första hand vända sig till prefekten vid den aktuella institutionen.

Prefektens ansvar

Prefekten, som har ansvar för att förebygga och förhindra att någon medarbetare eller student utsätts för diskriminering eller trakasserier, skall bedöma om det inträffade är av sådan art att det kan hanteras på institutionen eller om det skall föras vidare. Prefekten skall i det senare fallet kontakta chefen för rektorsämbetets kansli. Prefekten bör vidare överväga om det finns anledning att engagera Företagshälsovården eller Studenthälsan. Prefekten skall också bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas vid institutionen för att förhindra fortsatta trakasserier. Kontaktuppgifter till prefekt finns på respektive institutions hemsida.

Institutioner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

 

Anställd vid fakulteten, som inom ramen för sitt arbete får information om eller annars uppmärksammar att en student kan ha utsatts för trakasserier, bör i första han vidarebefordra uppgiften till prefekt eller motsvarande. Denne skall bedöma om det inträffade är av sådan art att det kan hanteras på institutionen eller föras vidare. I det senare fallet kontaktas chefen för rektorsämbetets kansli, som har att bedöma hur ärendet fortsatt skall handläggas.


 

Fler vägar till hjälp

Student eller anställd vid universitetet kan också välja att vända sig direkt till chefen för rektorsämbetets kansli, som har att bedöma var ärendet fortsatt skall handläggas och vilka åtgärder som skall vidtas. Studenter kan dessutom vända sig till respektive studentkår för stöd och hjälp.

Samhällsvetarkåren

 

Sidansvarig: