Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Jämställdhet, likabehandling, mångfald

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Arbetet med jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM) vid Samhällsvetenskapliga fakulteten utgår från Lunds universitets policy i dessa frågor.

Föreläsning

Fakultetens arbete med jämställdhet och lika villkor

Lunds universitets jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldspolicy är grund för arbetet med lika villkor och jämställdhet. 

Policyn finns på universitetets sidor för JLM-frågor på Medarbetarwebben

Arbetet består av två övergripande arbetsområden:

  • systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD)
  • jämställdhetsintegrering.

Systematiskt förebyggande arbete för diskriminering (SFAD)

Ramverket för hur arbetet ska bedrivas består av fyra steg:

  1. Undersöka om det finns risk för diskriminering eller repressalier, eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.
  2. Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder.
  3. Vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas.
  4. Följa upp och utvärdera arbetet.

Varje steg ska dokumenteras och ske i samverkan. Samtliga steg ska också genomföras årligen.

Se modell för SFAD (PDF 99 kB, öppnas i nytt fönster)

Jämställdhetsintegrering

Lunds universitet har fått i uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering vid universitetet under perioden 2017-2019. 

Jämställdhetsintegrering handlar om att arbeta igenom organisationens styr- och beslutsprocesser för att ta reda på var det finns hinder för jämställdhet och att, om möjligt, ta bort eller minimera dessa hinder. Jämställdhetsintegrering skiljer sig från det ordinarie lagstadgade systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering med aktiva åtgärder, som sker löpande i verksamheten.

Mer information finns på Medarbetarwebben
 

Råd och stöd vid kränkingar och trakasserier

För medarbetare

Lunds universitet accepterar inte kränkningar och trakasserier. Om du som medarbetare skulle utsättas för ovälkommet beteende eller om du ser något som du uppfattar som ovälkommet beteende, finns råd att hitta på universitetets medarbetarwebb.

Om kränkningar och trakasserier på Medarbetarwebben

För studenter

Motsvarande information för studenter finns på lu.se.

Se information för studenter om trakasserier på lu.se

För chefer

För dig som är chef finns information och stöd för arbetet med att motverka diskriminering samt för att hantera trakasserier och sexuella trakasserier på HR-webben.

Läs mer om förebyggande arbete mot diskriminering på HR-webben

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Andréa Björk
Personalansvarig
Kontaktperson i JLM-frågor vid fakulteten
Telefon: 046-222 72 07
andrea [dot] bjork [at] sam [dot] lu [dot] se

 

Ledning

Ledningsgruppen för jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM-gruppen) leder det övergripande arbetet med JLM-frågor vid fakulteten. 

Ledningsgruppen för jämställdhet, likabehandling och mångfald

Rapporter