Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Arbetsmiljö

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Enligt arbetsmiljölagen har alla anställda rätt till en god arbetsmiljö. Till anställda i dessa sammanhang räknas även studenter. Lagen ger både studenter och annan personal rätt att påverka sin arbetsmiljö. Dessutom är en god arbetsmiljö en förutsättning för att man ska kunna trivas på sin arbetsplats och som student kunna uppnå goda studieresultat

Arbetsmiljö

 

Exempel på frågor som ingår i arbetsmiljön är:

  • Psykosocial miljö – t.ex. stress, trakasserier, trivsel och arbetsmetoder
  • Fysisk miljö – t.ex. ventilation, belysning, buller och standard på lokaler
  • Datormiljö – t.ex. antalet datorer, ergonomiska sittplatser, störande ljud

 

Att kunna påverka din arbetsmiljö

För att kunna bevaka och påverka arbetsmiljön till det bättre finns skyddsombud respektive studentskyddsombud. Dessa personer har enligt arbetsmiljölagen rätt att på olika sätt framföra dina synpunkter på arbetsmiljön. Ombuden väljs av de anställda respektive av studenterna/institutionsrådet. Vänd dig till någon av dessa om du har några synpunkter på din arbetsmiljö. Prefekten eller motsvarande är ansvarig för arbetsmiljön på institutionen.

Skyddsombud vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

 

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Fakultetens ledningsgrupp för jämställdhets-, likabehandling- och mångfaldsfrågor (JLM-gruppen) följer löpande upp fakultetens arbete kring dessa frågor med utgångspunkt i aktuella strategier och handlingsplaner.

Jämställdhet, likabehandling och mångfald vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

 

HMS- och skyddskommittéer

Fakultetens HMS-kommitté arbetar löpande med hälso-, miljö- och säkerhetsfrågor. Inom universitetet finns även en skyddskommitté. Denna kommitté arbetar med arbetsmiljöfrågor på central nivå.

För anställda finns det även företagshälsovården, som arbetar förebyggande med arbetsmiljön. För studenter finns studenthälsan som arbetar med dessa frågor.

 

Sidansvarig: