Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Arbetsmiljö

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Enligt arbetsmiljölagen har alla anställda rätt till en god arbetsmiljö. Till anställda i dessa sammanhang räknas även studenter. Lagen ger både studenter och annan personal rätt att påverka sin arbetsmiljö. Dessutom är en god arbetsmiljö en förutsättning för att man ska kunna trivas på sin arbetsplats och som student kunna uppnå goda studieresultat

Arbetsmiljö
Exempel på frågor som ingår i arbetsmiljön är:

  • Psykosocial miljö – till exempel stress, trakasserier, trivsel och arbetsmetoder
  • Fysisk miljö – till exempel ventilation, belysning, buller och standard på lokaler
  • Datormiljö – till exempel antalet datorer, ergonomiska sittplatser, störande ljud

Att kunna påverka din arbetsmiljö

För att kunna bevaka och påverka arbetsmiljön till det bättre finns skyddsombud respektive studentskyddsombud. Dessa personer har enligt arbetsmiljölagen rätt att på olika sätt framföra dina synpunkter på arbetsmiljön. Ombuden väljs av de anställda respektive av studenterna/institutionsrådet. Vänd dig till någon av dessa om du har några synpunkter på din arbetsmiljö.

Prefekten eller motsvarande är ansvarig för arbetsmiljön på institutionen.

Skyddsombud vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Fakultetens ledningsgrupp för jämställdhets-, likabehandling- och mångfaldsfrågor (JLM-gruppen) följer löpande upp fakultetens arbete kring dessa frågor med utgångspunkt i aktuella strategier och handlingsplaner.

Jämställdhet, likabehandling och mångfald vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Lokal skyddskommitté

Den lokala skyddskommittén stödjer fakultetsledningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Lokal skyddskommitté vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Övrigt stöd

För anställda finns även Företagshälsovården, dit du kan vända dig med frågor som rör arbetsmiljö, rehabilitering och arbetsrelaterad ohälsa.

Läs mer om Företagshälsovården på www.medarbetarwebben.lu.se

För studenter finns Studenthälsan som arbetar med dessa frågor.

Läs mer om Studenthälsan på www.lu.se

Sidansvarig: