Ledningsgruppen för jämställdhet, likabehandling och mångfald

Ledningsgruppen för jämställdhet, likabehandling och mångfald har till uppgift att följa upp och fördjupa jämställdhetsarbetet inom fakulteten på grundval av universitetets centrala policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald samt fakultetens egen plan.

Dessutom ska ledningsgruppen sprida information inom fakulteten om universitetets plan för likabehandling av studenter samt fördjupa arbetet inom fakulteten gällande likabehandlingsfrågor. 

Ledningsgruppen består av sju representanter varav en ordförande samt tre studentrepresentanter. Dekanus och prodekanus har närvaro- och yttranderätt. Alexander Lindgren, personalansvarig på kansli S, är gruppens sekreterare och kontaktperson i jämställdhet-, likabehandling- och mångfaldsfrågor för fakulteten.

Ledamöter under perioden
2012-01-01 - 2014-12-31


Gunilla Jarlbro
(ordförande), Institutionen för
kommunikation och medier

Johan Hultman, Institutionen för service management

Karin Lenz, Socialhögskolan

Emma Bäck, Institutionen för psykologi

Mia Liinason, Genusvetenskapliga institutionen

Annika Rejmer, Rättssociologiska institutionen

Magnus Ring, Sociologiska institutionen

Pernille Gooch, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Annica Kronsell, Statsvetenskapliga institutionen

Erik Eriksson, Lunds doktorandkår

Gustavo Herrera, Lunds Samhällsvetarkår

Vakant, OFR S

Vakant, SACO

Annika Rejmer och Alexander Lindgren är fakultetens representant i LU:s ledningsgrupp för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor.

 


Tillbaka

Sidansvarig: Alexander Lindgren
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet 

Uppdaterad: 2014-04-16

Kontaktinformation

Tel:
+46462227207

E-post:
alexander.lindgren@sam.lu.se

Jämställdhets- och likabehandlingsplan
Aktuellt
Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00