Forskningsområden

This page in English

Forskningen vid samhällsvetenskapliga fakulteten är bred och de flesta institutionerna har omfattande information om forskningen vid den egna institutionen på sina hemsidor. På den här sidan presenteras ett urval av de forskningsområden som finns inom fakulteten. 

 

Genusvetenskap

Genusvetenskaplig teori och metodologi; biografiska studier; genus, välfärdsstat och socialpolitik; kön och familj i ett historiskt och komparativt perspektiv; genusvetenskapliga studier av teater och litteratur; globalisering, migration och kön; genusperspektiv på teknik, medicin, kropp; kulturstudier; genuspedagogik.

Läs mer om forskning i genusvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap

Demokrati, inflytande och sociala medier, Könsroller, hälsa och samhälle, Publik och populärkultur, Barn och digitala medier.

Läs mer om forskning i medie- och kommunikationsvetenskap

 

Kulturgeografi, ekonomisk geografi och humanekologi

Ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, historisk och landskapsgeografi, politisk geografi, resurs- och miljögeografi, genusforskning inom kulturgeografi, socialgeografi, urbangeografi, risk- och sårbarhetsforskning, tidsgeografi.

Läs mer om forskning i kulturgeografi, ekonomisk geografi och humanekologi

Psykologi

Arbets- och organisationspsykologi, kognition, klinisk psykologi, neuropsykologi, personlighets- och socialpsykologi, utvecklingspsykologi.

Läs mer om forskning i psykologi  

Pedagogik

Arbetslivets pedagogik, interkulturell pedagogik, högre utbildning, kompetensinriktad pedagogik.

Läs mer om forskning i pedagogik 

Rättssociologi

Normer och regler, barns rättigheter, bostadspolitik, välfärdslagstiftning, etik, brottsoffer, familjelagstiftning, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, utbildning och normbildning, framtidsfrågor ur ett rättsligt och normativt perspektiv, företagens sociala ansvar.

Läs mer om forskning i rättssociologi

Socialantropologi

Antropologiska perspektiv på globala system, nationer, häxkonst, immigration och multikulturalism, genus, demokratiseringsprocesser, mänskliga rättigheter och korruption, regional antropologi, urbefolkningar, globalisering, kulturella identiteter, sociala rörelser.

Läs mer om forskning i socialantropologi

Socialt arbete

Sociala välfärdssystem, exkluderingsmekanisermer, organisering av socialt arbete, äldreomsorg, barn- och familjeomsorg, behandlingsarbete, kunskapsbaserat socialt arbete.

Läs mer om forskning i socialt arbete

Sociologi

Boende- och urbansociologi, feministisk- och genusforskning, etnicitet- multikulturella samhällen, idéhistoria, konsumtion och vardagsliv, kultursociologi, medicinsk sociologi, miljö och risk, metodologi, politisk sociologi, socialpolitik, sociala rörelser, ungdomsforskning/idrottsforskning, kriminologi, utvecklingsforskning, vetenskaps- och kunskapssociologi, välfärdsforskning, socialpsykologi, organisation, arbetsliv och arbetsmarknad, sociologisk teori.

Läs mer om forskning i sociologi 

Statsvetenskap

Förhandlingar, förvaltningspolitik, internationell politik, politiska partier, politik i Europa, politik i tredje världen, politisk kommunikation, politisk makt och demokrati, politisk teori och metod, statsskick och centrala statsorgan.

Läs mer om forskning i statsvetenskap

Strategisk kommunikation

Public relations, organisationskommunikation, marknadskommunikation och varumärke. Internkommunikation, kriskommunikation, nya medier och modern demokrati

Läs mer om forskning i strategisk kommunikation

Tjänstevetenskap

Välfärdsforskning, interaktionsforskning, processorientering, innovation, hållbarhetsfrågor, människonära tjänster, samverkansprocesser och tjänsters professionalisering

Läs mer om forskning i tjänstevetenskap


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-02-10

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00