Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Forskarutbildningsrådet

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Forskarutbildningsrådet har till uppgift att bevaka och främja forskarutbildningen i enlighet med HF kap. 6 och universitets föreskrifter för utbildning på forskarnivå.

Forskarutbildningsrådet ska bereda beslut om forskarutbildning inför fakultetsstyrelsen, vara aktiv part i frågor som rör handledarutbildningen, bevaka internationaliseringsaspekten samt diskutera och följa upp genomförda utvärderingar som berör forskarutbildningen. Rådet ska initiera fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser.

Forskarutbildningsrådet utses av fakultetsstyrelsen och består av tio institutionsrepresentanter (studierektorer med ansvar för forskarutbildning), och tre studentrepresentanter. Ordförande är dekan, prodekan eller vicedekan. Rådets sekreterare är fakultetskoordinator Helen Wiman, Kansli S.

 

Ledamöter i Forskarutbildningsrådet
2015-01-01 – 2017-12-31

 

Christofer Edling, prodekan, ordförande

Devrim Umut Aslan, doktorandrepresentant

Reza Banakar, Rättssociologiska institutionen

Tomas Germundsson,  Institutionen för kulturgeografi och ek. geografi

Mats Heide, Institutionen för strategisk kommunikation

Teres Hjärpe, doktorandrepresentant

Håkan Jönson, Socialhögskolan

Kristina Jönsson, Statsvetenskapliga institutionen

Magnus Lindgren, Institutionen för psykologi

Åsa Lundqvist, Sociologiska institutionen

Diana Mulinari, Genusvetenskapliga institutionen

Fredrik Nilsson, Institutionen för service management & tjänstevet

Elinor Schad, doktorandrepresentant

vakant, Institutionen för kommunikation och medier

 

Sidansvarig:

Sammanträdestider

Sammanträdestider våren 2017

15 februari kl. 9-11
29 mars kl. 9-11
24 maj kl. 9-11

Kontaktinformation

Sekreterare i Forskarutbildningsrådet:

Helen Wiman
Fakultetskoordinator
Kansli S
Tel: 046-222 48 35
helen.wiman [at] sam.lu.se