Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Fakultetsstyrelsen

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Fakultetsstyrelsen är beslutande och beredande organ för grundutbildning, forskarutbildning och för forskning som bedrivs vid fakulteten.

Detaljbild, Gamla Kirurgen

 

I vissa frågor delegerar fakultetsstyrelsen beslutanderätten till olika underorgan eller enskilda tjänstemän. Ledamöterna i fakultetsstyrelsen väljs av fakultetens anställda utifrån valberedningens förslag. Studenter inom grund- och forskarutbildningen utser sina egna styrelserepresentanter. 

Fakultetsstyrelsens ordförandepost innehas av dekanen, vice ordförande är prodekanen. Styrelsens sekreterare är fakultetskoordinator Helen Wiman, Kansli S.

Observera att handlingar till fakultetsstyrelsen ska vara inkomna till sekreteraren senast 12 arbetsdagar innan styrelsemötet.

 

Ledamöter i fakultetsstyrelsen
2015-01-01 - 2017-12-31


Ordförande
Ann-Katrin Bäcklund, dekan


Vice ordförande
Christofer Edling, prodekan
 

Allmänrepresentanter
anna-karin.bergman [at] helsingborg.se (Anna-Karin Bergman), chef, Forsknings- och utvecklingsenheten för social hållbarhet, Helsingborgs stad

matts.hansson [at] malmo.se (Matts Hansson), Ledningsstrateg, Malmö Stad
 

Lärarrepresentanter
Daiva Daukantaité, Institutionen för psykologi

Jakob Gustavsson, Statsvetenskapliga institutionen

Jan-Henrik Nilsson, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Jens Rydström, Genusvetenskapliga institutionen

Kerstin Svensson, Socialhögskolan

Åsa Thelander, Institutionen för strategisk kommunikation
 

Representanter för övriga anställda
Kristian Almquist, Institutionen för psykologi

Ellen Fall, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek


Representant för doktorandrådet
Tullia Jack


Representanter för studentkåren

pres.fak [at] samvetet.lu.se (Sara Thiringer)

ebba.p.jacobsson [at] gmail.com (Ebba Jacobsson)

 

Fackliga representanter med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt
OFR/S: Carina Olsson

SACO: Monica Wendel

SEKO: vakant

 

Suppleanter

Rickard Andersson, representant för doktorandrådet

 

Sidansvarig:

Sammanträdestider

Sammanträdestider våren 2017

2 februari kl. 9.00
16 mars kl. 9.00
4 maj kl. 9.00
8 juni kl. 9.00

Kontaktinformation

Sekreterare i fakultetsstyrelsen:

Felicia Eklund
Fakultetskoordinator
Kansli S
Tel: 046-222 49 82
koordinator [at] sam.lu.se