Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Kursutbud HT 2016

Högskolepedagogisk utbildning

Genus och mångfald i undervisningen, 2 veckor

Kursen syftar till att problematisera genus och mångfald både inom universitetet som organisation samt i undervisningssituationer i klassrummet. Vad är kön, etnicitet/ras, klass, mångfald, likabehandling, intersektionalitet – och vad blir de på universitetet och i klassrummet? Kursen behandlar hur genus och mångfald görs i olika undervisningssituationer i klassrummet, i policydokument, i lagstiftning, inom universitet som institution och kultur.

Schema och kursinnehåll

Kursplan

 

Högskolepedagogisk fortsättningskurs, 3 veckor

Kursen ingår som en valbar del i den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Den syftar till en fördjupning av de kunskaper och färdigheter som förvärvats under introduktionskursen och genom undervisningserfarenhet. Vidare sker en bredding av kunskaper och färdigheter genom inslag som förbereder för uppgiften att planera, genomföra, examinera och utvärdera större sammanhängande utbildningsmoment samt vara kursansvarig.

Kursplan (PDF)

Schema (PDF)

 

Universitetsgemensamma kurser

Att undervisa med case
Sista anmälningsdag har passerat.

Att skriva case
Sista anmälningsdag har passerat.

Den goda föreläsningen (LTH)
Sista anmälningsdag har passerat.

Learning and Teaching in Higher Education (LATHE): a web-based introduction
Sista anmälningsdag har passerat.

Open Networked Learning
Sista anmälningsdag har passerat.

Forskarhandledning
FINNS PLATSER KVAR.
Sista anmälningsdag har passerat.

Learning and Teaching in Higher Education: continuation
Sista anmälningsdag har passerat.

Att handleda uppsatser (HT)
Sista anmälningsdag har passerat.


 

INSTÄLLD - Att leda lärarlag, 2 veckor

Kursens syfte är att stödja kursdeltagarna i utvecklingen av ett professionellt förhållningssätt i rollen som pedagogisk ledare, särskilt med avseende på rollen som ledare av lärarlag i ett kollegialt sammanhang. Jämte en övergripande introduktion till perspektiv på pedagogiskt ledarskap är kursen upplagd som en serie workshops, där olika dilemman/kritiska situationer som kan uppstå i rollen som ledare för lärarlag problematiseras. Kursdeltagarna använder aktivt skilda verktyg för professionsgrundad reflektion och introduceras särskilt till ledarskapets betydelse i gruppdynamiska processer och till en mål- och lösningsfokuserad ledarskapsmetodik.

Kursplan (PDF)

 

Sidansvarig:

KONTAKTINFORMATION

Felicia Eklund
Fakultetskoordinator
Kansli S

Tel: 046-222 49 82
Felicia.Eklund [at] sam.lu.se

 

Anmälningsinstruktioner

Anmälan till samtliga kurser sker via blanketten nedan. Se aktuellt kursutbud för mer information om kursernas innehåll.

Anmälningsblankett